Koop uw oldtimer veilig online | Neem contact met ons op via e-mail of telefoon | Showroom is normaal geopend | Hemelvaartsdag 13 mei gesloten

Privacy statement

E&R Classics, onderdeel van Victory Classic Cars BV te Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons-gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
E&R Classics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
•    Adresgegevens;
•    Telefoonnummer;
•    E-mailadres;
•    Geslacht;
•    Bankrekeningnummer;
•    Het afhandelen van uw betaling;
•    Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door ons contactformulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch;
•    Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
•    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
•    U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
•    U de mogelijkheid te bieden op onze nieuwsbrief te reageren;
•    Om goederen en diensten bij u af te leveren

E&R Classics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
E&R Classicsneemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een persoon.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:
Wij bewaren uw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving totdat u zich afmeldt of ons informeert dat wij uw gegevens uit onze bestanden moeten verwijderen. E&R Classics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij delen in principe geen persoonsgegevens met derden, behalve als u ons daarvoor toestemming geeft of u ons daarom persoonlijk verzoekt. E&R Classics verkoopt uw gegevens niet aan derden. E&R Classics verstrekt gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. E&R Classics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
E&R Classics gebruikt alleen technische en functionele cookies. In principe gebruiken wij geen analytische cookies die inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Wij kunnen hiermee ook onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@erclassics.com dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Iedere klant of websitebezoeker heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door E&R Classics. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u, of naar een andere door u te noemen organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: administratie@erclassics.com

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens:
E&R Classics neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Maartje Praag of via administratie@erclassics.com

Onze contactgegevens:
Website: www.erclassics.com
Adres: Kleiweg 1, 5145 NA Waalwijk
Telefoon: +31(0) 416 75 13 93
E-mail: administratie@erclassics.com
Functionaris Gegevensbescherming is mevrouw Maartje Praag.
Zij is te bereiken via administratie@erclassics.com